Bestuur en commissies

Bestuur
Loet Bol (Voorzitter)
voorzitter@tvgroetincke.nl 06-53344416
Kees Hoogeboom (Penningmeester)
penningmeester@tvgroetincke.nl 06-25036168
Chris Schotvanger (Secretaris)
secretaris@tvgroetincke.nl 06-37199988
Nicole Dekker (Lid)

Het bestuur bestaat uit 5 leden waarvan het dagelijks bestuur gevormd wordt door de voorzitter, secretaris en penningmeester, en 2 overige bestuursleden. Het bestuur is gekozen uit de leden en ziet toe op de dagelijkse zaken van de vereniging. Ook vertegenwoordigd het bestuur de vereniging naar buiten.   Ieder bestuurslid heeft een eigen aandachtsgebied. Zo heeft iedere commissie een contactpersoon binnen het bestuur. Commissies zijn in samenspraak met het bestuur de uitvoerende organen binnen onze vereniging.

Om als lid goed geïnformeerd te zijn over het reilen en zeilen binnen de vereniging en wilt u daarin uw stem laten horen is de Algemene Leden Vergaderingen de plaats waar dit kan gebeuren. Bij iedere vergadering komen onderwerpen aan bod die van belang zijn in de ontwikkeling van de club en direct betrekking hebben op de leden, de leden zijn immers de club.

Ledenadministratie    
Alexandra Louter-Spoel
ledenadministratie@tvgroetincke.nl

De ledenadministratie verzorgt de ledenadministratie, meldt de leden aan bij de KNLTB en is aanspreekpunt bij aanmeldingen van nieuwe leden en bij wijzigingen van gegevens van bestaande leden.

Jeugdcommissie  
Joost Kraakman
joostkraakman@quicknet.nl 072-5094488
Vincent Dilengite
vincent@dilengite.nl  06-51362483

De Jeugdcommissie verzorgt het jeugdbeleid. Jeugd is zeer belangrijk voor een tennisvereniging, omdat jeugd de toekomst heeft en zorgt voor sociale binding onderling en van de vereniging en ouders. De jeugdcommissie organiseert diverse tennisactiviteiten voor de jeugd.

Groencommissie
Gerard Kos
gerardkos@gmail.com 072-5093056
Martin de Leeuw
072-5093103
Frank Blom

De groencommissie verzorgt de groenstrook op en rond het tennispark. Met behulp van de leden die groendiensten hebben wordt ervoor gezorgd dat het groen wordt bijgehouden en de bloemen en planten de aandacht krijgen.

Kantinecommissie
Jos Stigt
jos.stigt@multiweb.nl 06-46202543
Dick Blokker
dirk-blokker@hotmail.com 06-25243081
Demi Cocu
Ernie Minkema

De kantinecommissie heeft als voorname taak ervoor te zorgen dat de leden zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van alles wat de kantine te bieden heeft. Zij zorgt ervoor dat de kantine en kleedkamers wordt schoon gehouden, de kantinediensten zijn geregeld en dat er voldoende voorraad aanwezig is.

Technische dienst
Leo Kuipers
leo.kuipers@quicknet.nl 06-53149899
Ewald Naus
Marcel Westerhof
Kerre Delis
Peter Laan
06-10865607

De technische dienst is het kloppend technisch hart. De TD onderhoudt samen met de groundsman de banen. Daarnaast verzorgt zij dat alles in de kantine goed werkt en samen met de groencommissie dat het park er top bijligt.

Groetincke open toernooicommissie
Judith Beemsterboer
groetinckeopen@hotmail.com 06-53578261
Mariëlle Top
06-30053738
Menno Spaander
Erik Kaandorp
Lianne Bakker

In week 24, begin juni, wordt het Groetincke open toernooi gehouden. Dit is een open toernooi voor enkels en dubbels in diverse categorieën. Er is voor dit zeer gezellige toernooi een gelimiteerde inschrijving mogelijk gebaseerd op de baancapaciteit. De bedoeling is om onze leden tegen leden van andere verenigingen te kunnen laten tennissen en onze vereniging aan zoveel mogelijk tennisspelers en speelsters van andere verenigingen te presenteren. De open toernooi commissie verzorgt enthousiast dit gezellige toernooi.

Wedstrijdcommissie
Inge Nannes
Michiel Beeldman
072-5093749
Paul Bakker
06-24233087
Janet Dilengite

De wedstrijdcommissie verzorgt voor de leden diverse tennisactiviteiten gedurende het seizoen, zoals clubkampioenschappen en dagtoernooien. Ook de organisatie van de competities valt onder de verantwoordelijkheid van de wedstrijdcommissie.

Communicatie/website
Jos Kaandorp (Bewaarboekje)
joka@quicknet.nl 06-20098641
Guus Wilbers (Mailberichten)
guuswilbers@quicknet.nl 072-5092345
Kay Wiggers (Website)
kay.wiggers@live.nl 06-50409779

De websitebeheerder zorgt ervoor dat al het nieuws op de website beschikbaar komt. Hiervoor nodigt de beheerder dan ook iedereen uit om aankondigingen of interessante en/of leuke stukjes aan te leveren. De leden en commissies moeten ervoor zorgen dat de internetsite een goede bron van informatie is en de website beheerder faciliteert de technische verwerking.

Communicatie verzorgt de communicatie binnen de club door middel van de website, e-mails, nieuwsbrieven en het jaarlijkse Bewaarboekje met alle info voor het seizoen. Zij is hiervoor grotendeels afhankelijk van de aanlevering van kopij door de leden. Iedereen die iets wil melden dat interessant is wordt van harte uitgenodigd om kopij aan te leveren.

Lief en Leed
Nicole Dekker
n.dekker@zorgring.nl 06-51822378

De lief- en leedcommissie is er voor de persoonlijk aandacht die de leden of gasten/bekenden verdiend hebben. Als deze commissie goed op de hoogte wordt gehouden door de leden is zij er vaak als eerste bij om een kaartje te versturen. Al velen hebben deze persoonlijke aandacht zeer gewaardeerd.

Tennisleraar:
Tennis University
info@tennisuniversity.nl 06-52634240

 


Ereleden
Herman Olde Heuvelt, Cees Schotvanger, Grada Lameree.

Leden van verdienste
Marty Planken, Lucia Bakker, Hans Haker, Adri Plomp, Wout v. Dijk, Ria Schreuder, Jan Kokkelink, Theo Zoon, Piet Dalenberg.