Lid worden

TV Groetincke

Dit formulier afdrukken en afgeven bij de ledenadministratie.

Als bedoeld in artikel 5 van de statuten en artikel 19 van het huishoudelijk reglement

Het formulier kan ook als webformulier worden ingevuld en online worden opgestuurd.

Ondergetekende geeft zich op als nieuw lid

Aanmeldingsformulier

Ondergetekende,

We zorgen samen voor een schone, gezellige en groene club. Dit doen we door met zijn allen een steentje bij te dragen. Dit kan in de vorm van kantinediensten draaien tijdens de toernooien, het schoonmaken van de kantine of er voor zorgen dat het park er mooi groen uitziet!
Aan het begin van ieder seizoen kun je aangeven wanneer je wat wilt doen voor de club, we zijn uiteraard met alle vrijwillige bijdragen super blij!

Naam

Voornaam ( voluit )
Geboortedatum
man / vrouw
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Email

Ondergetekende gaat akkoord met het automatisch incasseren van de contributie.

Basisscholieren: Gratis
Jeugdleden (13-18): €60,-
Senioren (18+): €120,-

De contributie wordt in 2 termijnen ( maart en mei ) van uw IBANnummer / gironummer afgeschreven.

IBANnummer / gironummer :

Bent u reeds eerder lid van een tennisvereniging geweest? Zo ja

Naam vorige vereniging

staat u daar nog als lid geregistreerd? ja / nee

Speelsterkte enkel speelsterkte dubbel

Datum

Handtekening

Bij minderjarige handtekening ouder / voogd

Dit formulier zo compleet mogelijk met een pasfoto

Inleveren bij :

Ledenadministratie TV Groetincke

Gruttoweg 12

1873 JC Groet

alleen na inlevering en betaling staat men als lid genoteerd, dus niet na mondelinge aanmelding o.i.d

De ingevulde gegevens worden gebruikt conform de privacy policy

 

Niet invullen

Datum ontvangst

Paraaf ledenadministratie

paraaf penningmeester