Ledenvergadering 16 januari 2017

3 januari 2017

De beste wensen voor 2017. Dat dit maar een prachtig, succesvol en plezierig jaar mag worden.

Maandag 16 januari 2017 om 20.00 uur vindt de jaarvergadering van TV Groetincke plaats. Wij nodigen alle leden uit om deze jaarvergadering in de kantine van TV Groetincke bij te wonen. In de vergadering zal het afgelopen jaar, het nieuwe jaar en de plannen besproken worden.

Daarnaast zal Ron Vuur het bestuur na vele jaren gaan verlaten. Daarom zal tijdens deze vergadering ook een nieuw bestuurslid worden benoemd. Kandidaten kunnen worden aangemeld bij Joost Kraakman (joostkraakman@quicknet.nl). Het bestuur zal Paul Stoop voordragen als kandidaat om Ron op te volgen voor algemeen bestuurslid.

Alle leden hebben via e-mail een uitnodiging voor de vergadering ontvangen. Daar zijn ook de vergaderstukken bijgevoegd:

  • de agenda voor de vergadering;
  • de notulen van de vergadering 2016;
  • het verslag van het bestuur en de commissies;
  • de jaarrekening met toelichting.

Tot maandag 16 januari in de kantine.