KWF Kankerbestrijding

11 januari 2015

Beste tennisleden ( sporters )

Ieder jaar wordt op de Alpe d’Huzes in de Franse Alpen het evenement Alpe d’Huzes georganiseerd.
Hierbij zetten fietsers, lopers of wandelaars een prestatie neer door ( een aantal malen ) de
Alpe d’Huzes te beklimmen.
Het door hen ingezamelde sponsorgeld komt geheel tegoeden aan KWF Kankerbestrijding.

Kort geleden werden wij door onze vrienden Astrid en Willem gevraagd om
deel te nemen aan Alpe d’ Huzes.
Bij Astrid is enige jaren geleden borstkanker geconstateerd en ze levert ook nu nog strijd met deze ziekte. Ze wil deze strijdvaardigheid ook in de bedwinging van de Alpe inzetten.
We hoefden niet lang na te denken over hun verzoek.
Samen hebben we als doel gesteld dat Willem en Theo 3 maal de beklimming op de fiets gaan
doen en Astrid en Nel 1 maal de berg wandelend bedwingen.

We kennen in onze naaste omgeving helaas allemaal mensen met kanker, die gelukkig steeds vaker genezen, maar helaas ook gevallen waarbij dat niet het geval is.
We zouden het daarom erg op prijs stellen als jullie onderneming willen waarderen met een financiële bijdrage, die zoals gezegd geheel terechtkomt bij het KWF Kankerbestrijding om de wetenschap meer in staat te stellen medicijnen te ontwikkelen die mensen als Astrid kunnen genezen.
Jullie kunnen jullie bijdragen doneren via een onderdeel van de website van Alpe d’Huzes, waar je trouwens alle informatie over het evenement en de gestelde doelen kunt vinden.

http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl

Op de website kun je kiezen voor de naam van degene die je wilt sponsoren.
Dus als je ons bijvoorbeeld allebei wilt sponsoren, moet dat ook per persoon gedaan worden.
Voor niet internetters: er kan ook gestort worden op onze eigen rekening:
NL31RABO0358513243 t.n.v.   N.Schotvanger.

Vanuit de organisatie van het evenement wordt gestreefd naar een sponsorbedrag
van 2.500 euro per deelnemer.
Dat is, vinden wij een heel hoog bedrag…….
We doen ons best, en zijn erg blij met elk bedrag hoog of laag, die we ontvangen
voor het goede doel!
Mochten jullie tot sponsoring besluiten dan willen we jullie hiervoor nu alvast
bijvoorbaat zeer hartelijk danken.

2015 biedt ons dus de uitdaging van Alpe d’Huzes.
Wij hopen dat 2015 voor jullie ook een uitdagend, maar bovenal gezond en
positief  jaar zal worden.

Hartelijke groet,
Theo en Nel Schotvanger