Baanreglement TV Groetincke

Speeltijd

1. Als je de baan opgaat moet je de juiste begintijd in stellen, op het eerstvolgende kwartier afgerond (bijv. om 20.05 de baan op: 20.15 instellen).
2. Jeugdleden t/m 8 jaar spelen 30 minuten, de andere leden spelen 45 minuten.

Voorrang

3. Lessen, toernooien en competitie hebben voorrang op vrij spelen met uitzondering van baan 5 waar vrij spelende leden voorrang hebben.
4. Jeugdleden (basisschool) mogen tot 19.00 uur spelen. Jeugdleden middelbare school mogen tot 20.30 uur spelen. Jeugdleden + ouder mogen tot 20.30 uur spelen
5. De woensdagmiddag is uitsluitend voor jeugdleden (tenzij er banen niet gebruikt worden)
6. Als een jeugdlid en een senior samen spelen, gelden de regels voor jeugdleden. Als jeugdleden van verschillende leeftijd samen spelen, gelden de regels voor de oudste jeugdspeler.

Afhangen

7. Als een baan leeg is mag je er altijd op; als je er echter geen recht op een baan hebt, kan iemand die wel recht heeft je er per direct af halen.
8. Als je hebt afgehangen mag je het park niet verlaten.
9. Als er een baan vrij is kan je deze niet vasthouden totdat men compleet is, spelers die op dat moment willen spelen en compleet zijn hebben voorrang.
10. Wanneer je hebt gespeeld, dan wacht je minimaal een half uur voordat je weer afhangt.

Introducés

11. Jeugdleden van TV Schoorl mogen op ons park spelen als introducé, zonder kosten. De helft of meer van de spelers moet dan jeugdlid zijn van TV Groetincke.
12. Overige introducés betalen € 2,50 per 45 minuten speeltijd;
13. Een baan is te huur voor niet-leden voor € 10,00 per uur (zij hebben dan dezelfde rechten en plichten als verenigingsspelers).

Vegen

14. Voor iedereen geldt dat na het spelen de baan geveegd dient te worden!!!! (tenzij het regent of op aangeven van de technische dienst)
15. De baan veegt men in cirkels, van buiten naar binnen.

Aanspreekpunt

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten? Neem dan contact op met het bestuur (email tvgroetincke@gmail.com)