Algemene ledenvergadering maandag 21 maart 2022

11 maart 2022

De leden zijn per mail uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering op maandag 21 maart 2022, vanaf 20.00 uur in de kantine. De kantine is vanaf 19.30 uur geopend.

Agenda

  • Opening
  • Vaststelling agenda
  • Acceptatie notulen jaarvergadering 12 januari 2021
  • Openstaande vragen binnengekomen op¬†secretaris@tvgroetincke.nl¬†behandelen en beantwoorden
  • Samenstelling en verslaglegging commissies
  • Jaarrekening en decharge penningmeester en begroting 2022.
  • Rondvraag
  • Sluiting