Algemene ledenvergadering maandag 20 maart

17 februari 2023
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is op maandag 20 maart a.s. vanaf 20.00 uur in de kantine van het Louter Tennispark aan het Molenpad 10 in Groet.

De kantine is open vanaf 19.30 uur.

De leden zijn op 16 februari per mail uitgenodigd.
Je kunt vooraf vragen stellen per e-mail naar secretaris@tvgroetincke.nl die dan zo goed mogelijk tijdens de ALV beantwoord zullen worden. Ook spontaan tijdens de vergadering opkomende vragen, zullen zo goed mogelijk beantwoord worden.

Agenda

  • Opening
  • Vaststelling agenda
  • Acceptatie notulen jaarvergadering 21 maart 2022
  • Openstaande vragen binnengekomen op secretaris@tvgroetincke.nl behandelen en beantwoorden
  • Samenstelling en verslaglegging commissies
  • Jaarrekening en decharge penningmeester en begroting 2023
  • Rondvraag
  • Sluiting

Op de ALV zullen wij afscheid nemen van bestuurslid Patrick Terwal en zullen wij voordragen als nieuwe voorzitter Loet Bol.

Het bestuur is dringend op zoek naar kandidaten/vrijwilligers voor functies in de kantinecommissie, jeugdcommissie, wedstrijdcommissie en er is een vacature in het bestuur. Heeft u interesse in een functie of wilt u iets anders betekenen voor T.V. Groetincke meldt u zich dan via secretaris@tvgroetincke.nl.

Met sportieve groet,

Het bestuur van T.V. Groetincke